Selvhjælp Haderslev

Om os

Historie

Vi er en selvstændig forening, der er uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser.

Vi tilbyder forskellige selvhjælpsgrupper og individuelle personlige samtaler og skaber mulighed for, at mennesker deler erfaringer om det, der er svært.

 

Vi arbejder for at give alle borgere mulighed for større livskvalitet og mestre livet bedre – uanset hvor stort eller lille deres problem er. Derfor er vores mål, at enhver borger efter endt forløb har fået et nyt og mere positivt perspektiv på deres liv og redskaber til at håndtere det selv fremover.

Vi arbejder for at give alle borgere større livskvalitet

Hvad er Selvhjælp?

Selvhjælp Haderslev er et tilbud til alle borgere, der har et problem eller står midt i en livskrise, hvor de har brug for at snakke med nogen eller snakke med og lytte til andre mennesker, der har det ligesom dem. Borgerne har så mulighed for at henvende sig i Selvhjælp Haderslev og aftale en tid til en samtale, hvor vi sammen finder ud af, hvad Selvhjælp Haderslev kan gøre for og sammen med den enkelte borger.

 

Selvhjælp Haderslev har mange års erfaring og vi ved, det hjælper at snakke med nogen, når livet bliver svært. Du kan f.eks. have problemer med angst, stress, skilsmisse, sorg, eftervirkning af seksuelle overgreb, sygdom, tristhed, ensomhed, afskedigelse, mobning, selvmordstanker, manglende netværk, flytning, medicinmisbrug og meget andet, der fylder i dit liv.

 

Selvhjælp Haderslev har frivillige erfarne personer, der tilbyder at lytte til dig gratis, anonymt og fortroligt. De frivillige personer har livs erfaringer og overskud til at lytte og kan give medmenneskelig omsorg og støtte.

 

Selvhjælp Haderslev er en selvejende institution, der får støtte af Social-, Børne-og Integrationsministeriet, Haderslev Kommune, fonde og sponsorer.

Selvhjælp Haderslev er partipolitisk neutral og uafhængig af religiøse bevægelser.

Selvhjælp Haderslev har mange års erfaring med at yde støtte til mennesker, der selv vil tage ansvaret i eget liv. Støtten gives til den enkelte borger og også ved deltagelse i selvhjælpsgrupper.

 

Selvhjælp Haderslev giver støtte og hjælp til selvhjælp og arbejder forebyggende ved at fremme kontakten imellem mennesker. Vi har tavshedspligt om alle personlige oplysninger og der sker ingen registrering i forhold til offentlige myndigheder.

Kvalitet

Som medlem af landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark har vi forpligtet os til at arbejde efter et kvalitetspapir for selvhjælpsarbejdet.

Det betyder, at vi i fællesskab med landets andre selvhjælpsforeninger har udarbejdet retningslinjer for, hvordan vi arbejder, og hvordan vi sikrer den bedst mulige kvalitet i selvhjælpen.

Vi har to fokus-punkter i kvalitetsarbejdet; dels metoder i vores tilbud til deltageren (afklarende samtaler, selvhjælpsgrupper og individuelle personlige samtaler), dels udvælgelse og kvalificering af frivillige.

Vi har to fokuspunkter i kvalitetsarbejdet; dels metoder i vores tilbud til deltageren, dels udvælgelse og kvalificering af frivillige

Scroll til toppen